Κάμερες

Τα συστήματα εποπτείας χώρου προσφέρουν ασφάλεια αλλά και αποτροπή παράνομων πράξεων.Ενας χώρος που παρακολουθείται απο κάμερες σε εμφανή σημεία σίγουρα δεν θα γίνει εύκολα στόχος απο παρανομείς. Ωστόσο πέρα απο λόγους ασφάλειας τα συστήματα εποπτείας κρίνονται απαραίτητα σε χώρους που χρειάζονται διαρκή παρακολούθηση. Αυτοί οι χώροι είναι κυριώς επαγγελματικοί όπως αποθήκες, βιομηχανίες, εργοστάσια, συνεργεία και άλλα.

 

Τα συστήματα παρακολούθησης καταγράφουν τα πάντα όσο βρίσκονται σε λειτουργία δίνοντας την δυνατότητα στον πελάτη να ανατρέξει σε κάποιο συμβάν που συνέβη οποιαδήποτε στιγμή. Τα σύγχρονα συστήματα προσφέρουν και απομακρυσμένη διαχείριση αλλά και ειδοποίηση συμβάντων όπως ανίχνευση κίνησης μέσω ίντερνετ.

 

Η εταιρεία ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ συνεργάζεται με κάποιες απο τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στον πελάτη την καλύτερη και πιο σύγχρονη τεχνολογικά λύση στα συστήματα εποπτείας χώρου.